Company Name : Franito Company Limited

Location : Tsuen Wan NT HK

Job Description :採購部門日常採購工作及與供應商溝通 有海外,電子加盟,製衣,皮草,貿易採購經驗優先 其他:能獨立處事,有條理,具有團隊合作精神,有上進心及責任心; 福利:荃灣返工,醫療福利,晉升機會,銀行假,周一至周六(周六長短周) Email address: hr3@frauito.com (Franito Company

More >>

'); }());